Mistrzostwa Polski Jachtów ?aglowych RC w Skorz?cinie
16.09.2009.
Image Cho? wielu z nas weekend z 5 na 6 wrze?nia zaskoczy? typowo jesienn? szarug?, to wietrzna i deszczowa aura by?a wymarzona dla mi?o?ników sportów wodnych. W skorz?ci?skim O?rodku Wypoczynkowym rozegrano Mistrzostwa Polski Jachtów ?aglowych Sterowanych Radiem klasy F 5-10. W turystycznym miasteczku wida? ju?, ?e wakacje dobieg?y ko?ca.

 

Pla?e opustosza?y, a przechadzaj?cych si? turystów ubywa z dnia na dzie?, to jednak sportowe wspó?zawodnictwo przyci?gn??o publiczno?? nad ch?odn? pla??. Niezra?eni wiatrem i deszczem kibicowali uczestnikom zmaga?.

Image 


Klasyfikacja ko?cowa Mistrzostw Polski: kategoria Juniorów - Adam Oksi?ski (Bliza Wejherowo), Micha? Ejsymont (S.M. W?growiec) i Karol Klawikowski (Bliza Wejherowo); kategoria Seniorów - Jan Springer (S.M. W?growiec), Pawe? Albrecht (PKM LOK „Wodnik” Pozna?) i Andrzej Becker (Bliza Wejherowo); klasa Open - Jan Springer (S.M W?growiec), Damian Damaszk (Bliza Wejherowo) i ?ukasz Soko?owski (W?growiec).

 Image


Mistrzów oraz wicemistrzów uhonorowano pucharami i medalami pami?tkowymi oraz upominkami rzeczowymi - sprz?tem sportowym i modelarskim.
Ponadto mi?dzy innymi pami?tk? ufundowan? przez Prezydenta Miasta Gniezna obdarowano Grzegorza Suwalskiego - trenera kadry narodowej.
Organizatorami Mistrzostw byli: Klub Modelarski „Sokó?” Witkowo, Biuro Wielkopolskiego Zarz?du LOK Pozna?, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Starostwo Powiatu Gnie?nie?skiego, Prezydent Miasta Gniezna, 3 Skrzyd?o Lotnictwa Transportowego Powidz i 33 Baza Lotnicza w Powidzu.

Image